Пчеларник “БН”
Пчеларник БН

Креирај своја значка.
Почетна
Производи
Контакт
За Нас
За Почетници
Месечни Обврски
Пчелно Семејство
Земи мед најди лек
Игри Пчели
Народни Верувања
Новости
Линкови

  Богатството на Баба планина

произведено од нашите кошници

Пчеларник БН  с.Дихово Битола  - © Сите права задржани.  
Јадете мед како храна за да не јадете како лек
Кога пчелата би изчезнала од овој свет тогаш  човекот би имал уште 4 години живот - рекол  Алберт Ајнштајн
Форум
Употреба на мед
Пелистерски Мед
Рецепти
Игри
Радио Фокус

Нуклеуси

Нуклеуси се мали пчелни друштва кои имаат млада обележана матица и млади пчели,.Нуклеусот се состои од 2 рамки храна,2 рамки пило, и 2 рамки пчели. Поради економичност а и полесна работа со нуклеусите пожелно е рамките да бидат со исти димензии како и рамките во плодиштата на сандаците со кои се пчелари. Тие служат за одгледување, парење, тестирање и чување на резервни матици. Во нуклеусите може да се формира и помало пчелно друштво кое према потреба може во него и да презими.